Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ sáu, 2/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 815

Thông báo về việc triển khai nhập thông tin và báo cáo số liệu hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS

Kính gửi quý Thầy Cô Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên trường THPT Nguyễn Thái Bình.
Theo thông báo của phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/11/2016 về việc triển khai nhập thông tin và báo cáo số liệu hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS.
Kính đề nghị quý Thầy Cô Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên trường THPT Nguyễn Thái Bình thực hiện kê khai thông tin vào tập tin PhieuKeKhaiThongTinGiaoVienEPMIS01122016.xls đính kèm bên dưới.
Để thực hiện tốt công tác nhập liệu xin lưu ý:
1. Mã số nhân viên từ chương trình PMIS, dạng 79000747.000xxx (ví dụ: Lê Trung Đức, mã số nh.viên 79000747.000098)
2. Về lương: Chỉ nhập thông tin mã nghạch, bậc lương, hệ số lương hiện hưởng.
3. Lưu tập tin đã kê khai với tên mới, vd: letrungduc.xls

Cách thức và thời gian nộp phiếu kê khai:
Thầy Cô Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên thể nộp lại qua e-mail hoặc chép vào USB để nộp.
Thời gian đến 16 giờ 30 ngày 07/12/2016.
 
Trân trọng cảm ơn.
Lê Trung Đức , số đt: 01238975157, e-mail: leduc45@yahoo.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88