Thứ hai, 28/6/2021, 8:20
Lượt đọc: 95

KẾT QUẢ VÒNG 1 VÀ HƯỚNG DẪN THAM GIA VÒNG 2 HỘI THI "BÁO CÁO VIÊN- TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI" CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Xin vui lòng xem file đính kèm
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn

88