Thứ hai, 28/6/2021, 7:54
Lượt đọc: 85

KẾ HOẠCH HỘI THI "BÁO CÁO VIÊN- TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI" CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Căn cứ kế hoạch số 11-KH/CB ngày 28/4/2021 của chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Bình về tổ chức Hội thi Báo cáo viên và Tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở năm 2021 CĐCS Trường THPT Nguyễn Thái Bình tổ chức hội thi “Báo cáo viên-Tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở" năm 2021 gồm những nội dung chủ yếu như sau

Xin vui lòng xem file đính kèm
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn

88