Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ ba, 1/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 704

Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào học sinh tháng 8

Xin tải file đính kèm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 8 NĂM 2017

  • Trọng Tâm :
  • Tổ chức sân chơi đón tiếp học sinh khối 10.

     

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tạo sân chơi lành mạnh để các bạn vui chơi sau những giờ học căng thẳng

- Giúp các cán bộ Đoàn nắm bắt tình hình hoạt động Đoàn và phong trào học sinh trong tháng.

- Kịp thời phổ biến kế hoạch, chủ trương mới của BTV Quận Đoàn Tân Bình đến các Đoàn viên trong nhà trường.

- Triển khai kế hoạch của Chi bộ, BGH và của Đoàn trường về phong trào học sinh đến các chi Đoàn lớp.

  1. NỘI DUNG:
  • Ổn định Đoàn viên đầu năm học 2017-2018.
  • Phối hợp với BGH tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
  • Tổ chức ngày hội chào đón học sinh khối 10
  • Tổ chức cuộc thi nhảy dân vũ và flasmod cho học sinh lớp 10
Tác giả: Cao Thanh Hoang
Nguồn tin: Đoan Trường

87