Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 444

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2019-2020 (Các môn thi tập trung)

Thời gian 16/12 đến 21/12/2019