Thời gian đăng ký nhập học LỚP 10 từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021 (tính theo thời gian nộp được ghi nhận lại của phần mềm).
Thứ sáu, 18/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 411

Lịch Kiểm tra Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

Thời gian từ ngày 21/12 đến ngày 31/12/2020

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tin cùng chuyên mục

87