Hiệu Trưởng

Huỳnh Khương Anh Dũng
Huỳnh Khương Anh Dũng

Ngày sinh: 7/8/1964

Trình độ :Cử nhân

Phó Hiệu Trưởng Hành Chính - Học Sinh

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý

Ngày sinh: 4/1/1966

Trình độ :Cử nhân

Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn

Đặng Hoàng Hà
Đặng Hoàng Hà

Ngày sinh: 20/7/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Trường THPT Nguyễn Thái Bình
913-915 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 028 - 38642228